Elektrochemická značení

Elektrochemická značení

Tento typ značení kovových součástí nezatěžuje úderem značený povrch. Umožňuje vyznačení veškerých typů log, grafik, čísel, obrázků, kódů a dalších informací s vysokou kvalitou. Značení je prováděno díky chemické reakci, která způsobuje povrchové narušení kovu. Reakce je vyvolána současným působením roztoku elektrolytu a el. proudu. Požadované znaky jsou vyznačeny přes speciální typy fólií. Dodáváno v originálním plastovém kufříku.

ELEKTROCHEMICKÉ ZNAČENÍ EC 100

EC 100 je cenově velmi výhodný, obsahuje základní řídící prvky pro profesionální značení kovových povrchů bez nutnosti úderů nebo jiné fyzické námahy.

ELEKTROCHEMICKÉ ZNAČENÍ EC 200

EC 200 s možností regulace intenzity značení (12 – 24 V). Její výhodou je možnost regulace výkonu přístroje podle potřeby hloubky a ostrosti vyleptávaných značek. Jde o velmi oblíbený typ.

ELEKTROCHEMICKÉ ZNAČENÍ EC 300

EC 300 je určen pro elektrochemické značení s pomocí časování. Jeho výhodou je, že odpadá nutnost kontroly doby, po kterou je značící hlava přiložena k označovanému povrchu.

Čištění svárů

Přepnutím do polohy hloubkového značení lze čistit a neutralizovat sváry nerezové oceli.

Elektrolyty

Elektrolyty jsou nízkokoncentrátové roztoky kyselin a solí, pomocí kterých se značí konkrétní povrch v závislosti na jeho vlastnostech.
Elektrolyt slouží jako vodič mezi označovaným povrchem a značící hlavou elektrochemické jednotky.

ELEKTROLYT NA ŽELEZITÉ KOVY

Značí bronz, měď a mosaz.

ELEKTROLYT NA NEREZ

Značí nerezovou ocel + veškeré železité kovy.

ELEKTROLYT NA ČERNĚNÉ POVRCHY (HLOUBKOVÉ LEPTÁNÍ)

Značí eloxované (černěné) povrchy.

ELEKTROLYT NA HLINÍK

Značí veškeré hliníkové povrchy s výjimkou anodizovaných hliníkových povrchů (tyto označit nelze).

ELEKTROLYT NA CHROM A TVRDOKOV

Značí chromované povrchy, nástrojovou ocel, karbidy, tvrdokovy, nerez.

ELEKTROLYT NA TITAN

Slouží pro specifickou oblast značení, která vyžaduje velmi jemné postupy při vyleptávání (jaderný průmysl, letecký průmysl, značení titanu, apod.)

NEUTRALIZAČNÍ ROZTOK

Slouží pro očištění označených povrchů a jejich zakonzervování, které poté chrání před korozí narušeného povrchu.